Văn Khấn đi Lễ Chùa

Đi chùa là một truyền thống lâu đời của người Việt, giữ được giá trị và ý nghĩa đến ngày nay. Chúng ta thường đi chùa để thể hiện lòng thành kính và cầu mong những điều tốt lành. Bạn đã biết cách chọn bài khấn đi chùa ngắn gọn phù hợp với tình huống chưa? Hãy cùng tôi tìm hiểu thêm về nguyên tắc đi chùa qua bài viết sau đây để được tư vấn hoàn toàn miễn phí từ Hoa An.

1. Thứ tự hành lễ khi đi chùa

Chắc hẳn bạn đã có dịp đến chùa cùng gia đình và không biết thứ tự hành lễ phải không? Dưới đây là một số bước để giúp bạn.

  • Đầu tiên, khi bạn đến chùa, bạn nên sắm lễ đặt lễ vật, thắp hương và làm lễ ban thờ Đức Ông trước.
  • Tiếp theo, bạn đặt lễ lên hương án của chính diện, sau đó thắp đèn hương nhang.
  • Sau khi đặt lễ chính diện xong, bạn thắp hương ở tất cả các ban thờ khác của nhà Bái Đường.
  • Sau đó, bạn lễ ở nhà thờ Tổ.
  • Cuối cùng, bạn đến phòng tiếp khách để thăm hỏi các sư thầy trong chùa.

2. Đi chùa nên sắm lễ gì?

Nếu bạn đang tự hỏi đi chùa thì nên sắm những loại lễ gì, dưới đây là một số gợi ý cho bạn:

  • Đi chùa vào ngày thường trong năm, bạn chỉ cần dâng hương lễ chay như hương, quả đẹp, hoa thơm, bánh kẹo và không cần sử dụng đồ lễ mặn. Thường chỉ khi thờ các vị Thánh, Mẫu và Đức Ông thì mới sắm lễ mặn như gà, giò, rượu, lợn, trầu cau.
  • Không được dâng lễ mặn ở khu Phật điện vì đây là chính diện nơi thờ tự chính của chùa.
  • Không được mua tiền, vàng mã hay tiền âm phủ để cúng Phật, Chư Bồ Tát và Thánh Hiền tại chùa. Tiền, vàng mã chỉ được đặt tại ban thờ Thánh, Mẫu, Đức Ông.
  • Hoa sắm lễ phải là hoa tươi như hoa sen, hoa mẫu đơn, hoa cúc và không phải các loại hoa dại, hoa nước ngoài.

3. Bài khấn ngắn gọn khi đi lễ chùa

Người ta thường nói “Cúng cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng”. Hãy ghi nhớ 5 bài khấn ngắn gọn dưới đây để áp dụng cho các tình huống khi đi lễ chùa.

3.1. Văn khấn lễ Phật

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Tín chủ con là:…………..

Ngụ tại:………………

Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi chùa……. dâng nén tâm hương, dốc lòng kính lạy.

Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương Chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quan Âm Đại sỹ và Thánh Hiền Tăng.

Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, si mê lầm lạc.

Ngày nay đến trước Phật đài, thành tâm sám hối, không làm việc dữ, nguyện làm việc lành, ngửa trông ơn Phật, Quan âm Đại sỹ chư Thánh hiền Tăng, Thiên Long bát bộ, Hộ pháp Thiên thần, từ bi gia hộ. Khiến cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, hàng ngày an quy theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đáo hanh thông, muôn thuở nhuần ơn Phật pháp.

Đặng mà cứu độ cho các Tôn trưởng cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo.

Tâm nguyện lòng thành kính bái thỉnh cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

3.2. Văn khấn cầu tài lộc, bình an ở ban Tam Bảo

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Đệ tử con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …

Tín chủ con là……………………………….

Ngụ tại:…………………………………….

Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.

Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.

Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được ………………………. (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…).

Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy).

3.3. Văn khấn Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Nam mô Đại từ, Đại bi Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Đức Viên Thông giáo chủ thùy từ chứng giám.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm… 

Tín chủ (chúng) con là: …………………

Ngụ tại: ……………………………

Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Đại bi, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới Toà sen hồng.

Cúi xin Đức Đại Sỹ không rời bản nguyện chở che cứu vớt chúng con như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao. Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử cùng gia đình bốn mùa được chữ bình an, tám tiết khang ninh thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, gia đạo hưng long, mầm tai ương tiêu sạch làu làu, đường chính đạo thênh thang tiến bước. Cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

3.4. Văn khấn Đức Ông – Đức Chúa Ông tại chùa

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn Giả, Thập Bát Long Thần, Già Lam Chân Tể.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm ….

Tín chủ con là……………………………………………

Ngụ tại:…………………………………………………….

Cùng cả gia đình thân tới cửa chùa trước điện Đức Ông, thành tâm kính lễ, (nếu có đang lễ vật thì khấn thêm “hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài”), chúng con tâu lên Ngài Tu Đạt Tôn Giả từ cảnh trời cao soi xét.

Chúng con kính tâu lên Ngài Già Lam Chân Tể cai quản trong nội tự cùng các Thánh Chúng trong cảnh chùa đây.

Thiết nghĩ chúng con sinh nơi trần tục, nhiều sự lỗi lầm, hôm nay tỏ lòng thành kính, cúi xin Đức Ông thể đức hiếu sinh, rủ lòng tế độ che chở cho chúng con, ba tháng hè chín tháng đông, tiêu trừ bệnh tật tai ương, vui hưởng lộc tài may mắn, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy)

3.5. Văn khấn Đức Thánh Hiền tại chùa

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Con cúi lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là……………………………………………..

Ngụ tại:…………………………………………….

Chúng con thành tâm tiến dâng lễ bạc, oản quả, hương hoa.

Cầu mong Tam Bảo chứng minh, Đức Thánh Hiền chứng giám, rủ lòng thương xót phù hộ cho con được mọi sự tốt lành, sức khỏe dồi dào, an ninh khang thái, gia đạo hưng long, thịnh vượng.

Cúi mong Ngài soi xét tâm thành, phù hộ cho gia đình chúng con được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy)

Đây là một số lưu ý và bài khấn ngắn gọn khi đi lễ chùa. Hãy tham khảo và lựa chọn bài khấn phù hợp cho từng tình huống. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào khác, hãy liên hệ trực tiếp với Hoa An để được giải đáp sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã theo dõi kiến thức về tôn giáo và đọc bài viết của chúng tôi.