Văn Khấn Ngày Rằm

Đêm Trung Thu – Ngày Tưởng Nhớ Tổ Tiên và Hạnh Phúc

Ngày Vọng, trong tâm tưởng người Việt, là một ngày đặc biệt để tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà, và ông vải. Đây cũng là một ngày “Cát tường” – thầy bói xem vận mệnh và xác định ngày tốt nhất trong tháng.

Lễ vật cúng vào ngày rằm hàng tháng được thực hiện đơn giản, chỉ gồm: hương hoa, trầu rượu, nước và hoa quả. Những lễ vật này được dâng lên bàn thờ tổ tiên và các vị thần.

Bài Văn Khấn Thổ Công và Các Vị Thần Trong Nhà

Xin giới thiệu bài văn khấn thổ công và các vị thần trong nhà vào ngày rằm tháng 6 âm lịch:

Phần 1: Lời Mở Đầu

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy:

 • Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị tôn thần.
 • Ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
 • Ngài Bản gia thổ địa Long mạch Tôn thần.
 • Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ; Phúc đức Tôn thần.
 • Ngài tiền hậu địa chủ tài thần.
 • Các ngài Tôn thần cai quản ở trong khu vực này.

Hôm nay là ngày rằm (15) tháng 6 năm Quý Mão 2023

Tín chủ con là ……………………………………………………..

Ngụ tại ………………………………………………………………..

Thành tâm sửa biện, hương hoa lễ vật kim ngân trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án.

Phần 2: Lời Mời

Chúng con thành tâm kính mời:

 • Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần.
 • Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.
 • Ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
 • Ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch Tôn thần,
 • Các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ. Giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Phần 3: Bài Văn Khấn Gia Tiên

Xin giới thiệu bài văn khấn gia tiên ngày rằm tháng 6 âm lịch:

Muốn cúng tổ tiên thì phải khấn thần ngoại trước, thần nội sau theo nghi thức dưới đây:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy:

 • Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
 • Ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.
 • Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại:……

Hôm nay là ngày rằm (15), tháng 6, năm Quý Mão 2023.

Gặp tiết ngày rằm, tín chủ chúng con cảm nghĩ thâm ân trời đất, chư vị Tôn thần, nhớ đức cù lao tiên tổ, mỗi niệm không quên. Do đó, chúng con sắm sanh lễ vật, sửa sang hương đăng, trần thiết trà quả dâng lên trước án.

Chúng con kính mời:

 • Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.
 • Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa.
 • Ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần.

Cúi xin giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu giáng về linh sàng, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị vong linh, Tiền chủ, Hậu chủ ở trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con thân cung khang khái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Ảnh tham khảo từ M & Tôi