Xem ngày đẹp tháng 11: Tư duy lâu đời của người châu Á

Xem ngày đẹp tháng 11: Tư duy lâu đời của người châu Á

Đối với nhiều người châu Á, việc chọn ngày đẹp, ngày tốt để thực hiện những công việc quan trọng đã trở thành một tư duy phổ biến từ lâu. Và trong bài viết này, M & Tôi sẽ cùng bạn khám phá những ngày tốt tháng 11 năm 2022 dương lịch và âm lịch để bạn có thể sắp xếp thời gian hợp lý cho những kế hoạch trong tương lai gần nhé!

Nội dung bài viết

Ngày tốt tháng 11 Dương lịch năm 2022

Trong tháng 11 Dương lịch năm 2022 sắp tới, chúng ta sẽ có những ngày sau đây là những ngày tốt:

Thứ 3, ngày 1/11/2022 nhằm ngày 8/10/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Mậu Ngọ, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Thanh Long (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Thất – Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Thứ 4, ngày 2/11/2022 nhằm ngày 9/10/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Kỷ Mùi, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Minh Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Bích – Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Thứ 7, ngày 5/11/2022 nhằm ngày 12/10/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Nhâm Tuất, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Kim Quỹ (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Vị – Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Chủ nhật, ngày 6/11/2022 nhằm ngày 13/10/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Quý Hợi, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Bảo Quang (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Mão – Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Thứ 3, ngày 8/11/2022 nhằm ngày 15/10/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Ất Sửu, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Ngọc Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Chuỷ – Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Thứ 6, ngày 11/11/2022 nhằm ngày 18/10/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Mậu Thìn, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Tư Mệnh (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Quỷ – Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Chủ nhật, ngày 13/11/2022 nhằm ngày 20/10/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Canh Ngọ, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Thanh Long (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Tinh – Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Thứ 2, ngày 14/11/2022 nhằm ngày 21/10/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Tân Mùi, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Minh Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Trương – Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Thứ 5, ngày 17/11/2022 nhằm ngày 24/10/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Giáp Tuất, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Kim Quỹ (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Giác – Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Thứ 6, ngày 18/11/2022 nhằm ngày 25/10/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Ất Hợi, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Bảo Quang (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Cang – Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Chủ nhật, ngày 20/11/2022 nhằm ngày 27/10/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Đinh Sửu, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Ngọc Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Phòng – Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Thứ 4, ngày 23/11/2022 nhằm ngày 30/10/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Canh Thìn, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Tư Mệnh (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Cơ – Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Thứ 6, ngày 25/11/2022 nhằm ngày 2/11/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Tư Mệnh (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Ngưu – Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Chủ nhật, ngày 27/11/2022 nhằm ngày 4/11/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Giáp Thân, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Thanh Long (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Hư – Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′)

Thứ 2, ngày 28/11/2022 nhằm ngày 5/11/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Ất Dậu, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Minh Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Nguy – Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Đây là những ngày tốt trong tháng 11 Dương lịch năm 2022. Bạn có thể lựa chọn những ngày này để thực hiện các công việc quan trọng như khai trương, mua xe, nhập trạch, động thổ, và nhiều hoạt động khác.

Ngày tốt tháng 11 Âm lịch năm 2022

Ngoài ra, chúng ta cũng không thể bỏ qua các ngày tốt trong tháng 11 Âm lịch năm 2022. Dưới đây là những ngày tốt trong tháng này:

Thứ 6, ngày 2/11/2022 Âm lịch nhằm ngày 25/11/2022

 • Bát tự: Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Tư Mệnh (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Ngưu – Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Chủ nhật, 4/11/2022 Âm lịch nhằm ngày 27/11/2022

 • Bát tự: Ngày Giáp Thân, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Thanh Long (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Hư – Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′)

Thứ 2, ngày 5/11/2022 Âm lịch nhằm ngày 28/11/2022

 • Bát tự: Ngày Ất Dậu, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Minh Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Nguy – Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Thứ 5, ngày 8/11/2022 Âm lịch nhằm ngày 1/12/2022

 • Bát tự: Ngày Mậu Tý, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Kim Quỹ (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Khuê – Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Thứ 6, ngày 9/11/2022 Âm lịch nhằm ngày 2/12/2022

 • Bát tự: Ngày Kỷ Sửu, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Bảo Quang (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Lâu – Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Chủ nhật, ngày 11/11/2022 Âm lịch nhằm ngày 4/12/2022

 • Bát tự: Ngày Tân Mão, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Ngọc Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Mão – Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Thứ 4, ngày 14/11/2022 Âm lịch nhằm ngày 7/12/2022

 • Bát tự: Ngày Giáp Ngọ, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Tư Mệnh (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Sâm – Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Thứ 6, ngày 16/11/2022 Âm lịch nhằm ngày 9/12/2022

 • Bát tự: Ngày Bính Thân, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Thanh Long (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Quỷ – Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′)

Thứ 7, ngày 17/11/2022 Âm lịch nhằm ngày 10/12/2022

 • Bát tự: Ngày Đinh Dậu, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Minh Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Liễu – Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Thứ 3, ngày 20/11/2022 Âm lịch nhằm ngày 13/12/2022

 • Bát tự: Ngày Canh Tý, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Kim Quỹ (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Dự – Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Thứ 4, ngày 21/11/2022 Âm lịch nhằm ngày 14/12/2022

 • Bát tự: Ngày Tân Sửu, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Bảo Quang (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Chẩn – Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Thứ 6, ngày 23/11/2022 Âm lịch nhằm ngày 16/12/2022

 • Bát tự: Ngày Quý Mão, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Ngọc Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Cang – Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Thứ 2, ngày 26/11/2022 Âm lịch nhằm ngày 19/12/2022

 • Bát tự: Ngày Bính Ngọ, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Tư Mệnh (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Tâm – Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Thứ 4, ngày 28/11/2022 Âm lịch nhằm ngày 21/12/2022

 • Bát tự: Ngày Mậu Thân, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Thanh Long (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Cơ – Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′)

Thứ 5, ngày 29/11/2022 Âm lịch nhằm ngày 22/12/2022

 • Bát tự: Ngày Kỷ Dậu, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Minh Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Đẩu – Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Đó là những ngày tốt trong tháng 11 Âm lịch năm 2022. Hãy chú ý và lựa chọn những ngày này để thực hiện các hoạt động quan trọng như khai trương, mua xe, nhập trạch, động thổ, và nhiều hoạt động khác.

Từ việc chọn ngày đẹp đã trở thành một phần không thể thiếu trong tư duy của người châu Á. Nếu bạn quan tâm tìm hiểu thêm về ngày tốt trong tháng 11, hãy truy cập M & Tôi.

M & Tôi hy vọng rằng thông tin trong bài viết này sẽ giúp bạn có được cái nhìn tổng quan về ngày tốt tháng 11 năm 2022. Hãy tiếp tục theo dõi META.vn để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Ngày đẹp tháng 11 Âm lịch năm 2021

META.vn – Mua Hàng Chính Hãng Online, Giá Tốt!