Xem Ngày Tốt Tháng 12

Xem Ngày Tốt Tháng 12

Ngày Tốt Tháng 12 Năm 2022: Chọn ngày phù hợp trong tháng 12 năm 2022

Việc tìm hiểu về ngày tốt và xấu trong tháng 12 năm 2022 là điều mà nhiều người quan tâm. Bởi vì khi biết được điều này, chúng ta có thể tự tin hơn trong việc lựa chọn các hoạt động hàng ngày, từ đó đem lại sự thoải mái và tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của mình. Để biết thêm thông tin về ngày tốt trong tháng 12 năm 2022, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Ngày Tốt Tháng 12 theo Lịch Dương là ngày nào?

Ngày Đẹp Tháng 12 theo Lịch Dương

Tháng 12 theo lịch Dương năm 2022 có tất cả 31 ngày, bắt đầu từ ngày Thứ Năm, ngày 1/12 và kết thúc vào ngày Thứ Bảy, ngày 31/12. Vậy trong tháng 12 này, chúng ta có những ngày nào được xem là ngày tốt? Theo lịch truyền thống, các ngày đẹp (ngày hoàng đạo) trong tháng 12 theo lịch Dương bao gồm:

Ngày Thứ Năm, ngày 1/12/2022 (tức là ngày 8/11/2022 theo lịch Âm lịch):

 • Ngày Mậu Tý, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h).

Ngày Thứ Sáu, ngày 2/12/2022 (tức là ngày 9/11/2022 theo lịch Âm lịch):

 • Ngày Kỷ Sửu, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Ngày Chủ Nhật, ngày 4/12/2022 (tức là ngày 11/11/2022 theo lịch Âm lịch):

 • Ngày Tân Mão, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h).

Ngày Thứ Tư, ngày 7/12/2022 (tức là ngày 14/11/2022 theo lịch Âm lịch):

 • Ngày Giáp Ngọ, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h).

Ngày Thứ Sáu, ngày 9/12/2022 (tức là ngày 16/11/2022 theo lịch Âm lịch):

 • Ngày Bính Thân, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).

Ngày Thứ Bảy, ngày 10/12/2022 (tức là ngày 17/11/2022 theo lịch Âm lịch):

 • Ngày Đinh Dậu, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h).

Ngày Thứ Ba, ngày 13/12/2022 (tức là ngày 20/11/2022 theo lịch Âm lịch):

 • Ngày Canh Tý, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h).

Ngày Thứ Tư, ngày 14/12/2022 (tức là ngày 21/11/2022 theo lịch Âm lịch):

 • Ngày Tân Sửu, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Ngày Thứ Sáu, ngày 16/12/2022 (tức là ngày 23/11/2022 theo lịch Âm lịch):

 • Ngày Quý Mão, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h).

Ngày Thứ Hai, ngày 19/12/2022 (tức là ngày 26/11/2022 theo lịch Âm lịch):

 • Ngày Bính Ngọ, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h).

Ngày Thứ Tư, ngày 21/12/2022 (tức là ngày 28/11/2022 theo lịch Âm lịch):

 • Ngày Mậu Thân, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).

Ngày Thứ Năm, ngày 22/12/2022 (tức là ngày 29/11/2022 theo lịch Âm lịch):

 • Ngày Kỷ Dậu, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h).

Ngày Thứ Sáu, ngày 23/12/2022 (tức là ngày 1/12/2022 theo lịch Âm lịch):

 • Ngày Canh Tuất, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h).

Ngày Thứ Tư, ngày 24/12/2022 (tức là ngày 2/12/2022 theo lịch Âm lịch):

 • Ngày Tân Hợi, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Ngày Thứ Ba, ngày 27/12/2022 (tức là ngày 5/12/2022 theo lịch Âm lịch):

 • Ngày Giáp Dần, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).

Ngày Thứ Tư, ngày 28/12/2022 (tức là ngày 6/12/2022 theo lịch Âm lịch):

 • Ngày Ất Mão, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h).

Ngày Thứ Sáu, ngày 30/12/2022 (tức là ngày 8/12/2022 theo lịch Âm lịch):

 • Ngày Đinh Tỵ, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Ngày Tốt Tháng 12 Âm lịch để khai trương, cưới hỏi, mua xe

Ngày Tốt Mua Xe Tháng 12 Âm lịch:

 • Ngày 1/12; ngày 2/12; ngày 7/12; ngày 9/12; ngày 10/12; ngày 13/12; ngày 19/12; ngày 22/12; ngày 23/12; ngày 24/12; ngày 27/12; ngày 28/12; ngày 29/12.

Ngày Tốt Khai Trương Tháng 12 Âm lịch:

 • Ngày 1/12/2022; ngày 9/12/2022; ngày 13/12/2022; ngày 21/12/2022; ngày 24/12/2022; ngày 28/12/2022.

Ngày Tốt Cưới Hỏi Tháng 12 Âm lịch:

 • Ngày 4/12, ngày 7/12, ngày 9/12, ngày 13/12, ngày 14/12, ngày 16/12, ngày 19/12, ngày 21/12, ngày 28/12.

Ngày Tốt Tháng 12 theo Lịch Âm lịch là ngày nào?

Ngày Đẹp Tháng 12 theo Lịch Âm lịch

Khi nói đến tháng 12 theo lịch Âm lịch, chúng ta không thể không nhắc đến thời điểm này là thời gian diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là Tết Nguyên Đán. Dưới đây là danh sách những ngày tốt trong tháng 12 Âm lịch năm 2022:

Ngày Thứ Sáu, ngày 1/12/2022 (tức là ngày 23/12/2022 theo lịch Dương lịch):

 • Ngày Canh Tuất, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h).

Ngày Thứ Tư, ngày 2/12/2022 (tức là ngày 24/12/2022 theo lịch Dương lịch):

 • Ngày Tân Hợi, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Ngày Thứ Ba, ngày 5/12/2022 (tức là ngày 27/12/2022 theo lịch Dương lịch):

 • Ngày Giáp Dần, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).

Ngày Thứ Tư, ngày 6/12/2022 (tức là ngày 28/12/2022 theo lịch Dương lịch):

 • Ngày Ất Mão, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h).

Ngày Thứ Sáu, ngày 8/12/2022 (tức là ngày 30/12/2022 theo lịch Dương lịch):

 • Ngày Đinh Tỵ, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Ngày Thứ Hai, ngày 11/12/2022 (tức là ngày 2/1/2023 theo lịch Dương lịch):

 • Ngày Canh Thân, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).

Ngày Thứ Tư, ngày 13/12/2022 (tức là ngày 4/1/2023 theo lịch Dương lịch):

 • Ngày Nhâm Tuất, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h).

Ngày Thứ Năm, ngày 14/12/2022 (tức là ngày 5/1/2023 theo lịch Dương lịch):

 • Ngày Quý Hợi, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Ngày Chủ Nhật, ngày 17/12/2022 (tức là ngày 8/1/2023 theo lịch Dương lịch):

 • Ngày Bính Dần, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).

Ngày Thứ Hai, ngày 18/12/2022 (tức là ngày 9/1/2023 theo lịch Dương lịch):

 • Ngày Đinh Mão, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h).

Ngày Thứ Tư, ngày 20/12/2022 (tức là ngày 11/1/2023 theo lịch Dương lịch):

 • Ngày Kỷ Tỵ, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Ngày Thứ Bảy, ngày 23/12/2022 (tức là ngày 14/1/2023 theo lịch Dương lịch):

 • Ngày Nhâm Thân, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).

Ngày Thứ Hai, ngày 25/12/2022 (tức là ngày 16/1/2023 theo lịch Dương lịch):

 • Ngày Giáp Tuất, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h).

Ngày Thứ Ba, ngày 26/12/2022 (tức là ngày 17/1/2023 theo lịch Dương lịch):

 • Ngày Ất Hợi, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Ngày Thứ Sáu, ngày 29/12/2022 (tức là ngày 20/1/2023 theo lịch Dương lịch):

 • Ngày Mậu Dần, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).

Ngày Thứ Bảy, ngày 30/12/2022 (tức là ngày 21/1/2023 theo lịch Dương lịch):

 • Ngày Kỷ Mão, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
 • Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h).

Ngày Tốt Tháng 12 Âm lịch để khai trương, cưới gả, mua xe

Ngày Tốt Khai Trương Tháng 12 Âm lịch:

 • Ngày 5/12; ngày 11/12; ngày 13/12; ngày 14/12; ngày 23/12; ngày 26/12.

Ngày Tốt Cưới Hỏi Tháng 12 Âm lịch:

 • Ngày 6/12, ngày 13/12, ngày 14/12, ngày 17/12, ngày 20/12, ngày 23/12, ngày 29/12.

Ngày Tốt Mua Xe Tháng 12 Âm lịch:

 • Ngày 1/12; ngày 2/12; ngày 5/12; ngày 6/12; ngày 8/12; ngày 14/12; ngày 17/12; ngày 20/12; ngày 23/12; ngày 25/12; ngày 26/12; ngày 29/12.

Ngày tốt tháng 12 Dương

Hi vọng qua bài viết này, bạn đã biết thêm về ngày tốt trong tháng 12 năm 2022, ngày đẹp tháng 12 năm 2022 là ngày nào. Đừng quên ghé thăm chuyên mục Tổng hợp trên M & Tôi để đọc thêm nhiều bài viết hay và thú vị về mọi chủ đề trong cuộc sống. Chúc bạn có một tháng 12 tràn đầy niềm vui và may mắn!

M & Tôi – Mua Hàng Chính Hãng Online, Giá Tốt!