M & Tôi: Lời mời cúng tế cho thế giới linh thần

Cúng tế tháng rằm – Truyền thống và ý nghĩa

Trong truyền thuyết xưa, cúng tế tháng rằm bắt nguồn từ việc Diêm vương mở Quỷ môn quan, cho phép các linh hồn trở lại thăm thế gian và người thân của họ. Đây là dịp quan trọng, khi các gia đình chuẩn bị lễ cúng để mời gọi thân nhân đã khuất của mình và cúng tế cho các linh hồn dã quỷ chưa có ai cúng tế.

Văn khấn lễ thần linh ngày rằm tháng 7

– Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm Quý Mão 2023.

Tín chủ chúng con là [tên của bạn] ngụ tại [địa chỉ của bạn].

Chúng con thành tâm sửa soạn hương hoa, lễ vật và các món cúng để trình bày trước linh tịch.

Chúng con kính mời:

  • Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát;
  • Ngài Mục Kiền Liên Tôn Giả;
  • Ngài Kim Niên Đương cai Thái tuế chí đức tôn thần;
  • Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương;
  • Ngài Bản xứ thần linh Thổ địa;
  • Ngài bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh quan trọng trong khu vực này.

Xin các vị giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám. Vào ngày Vu lan này, mong được xá tội và tha lỗi cho các linh hồn đang trong vòng nhân quả. Chúng con biết ơn Tam bảo Phật trời và các vị thần linh đã che chở, bảo hộ chúng con với công đức lớn lao mà không biết đền bù. Vì thế, chúng con dâng lễ bạc, tỏ lòng thành cúng tế và mong nhận được sự đón nhận.

Mong các vị phù hộ độ trì cho gia đình chúng con, cùng tất cả mọi người mạnh khỏe, già trẻ bình an hướng về đúng con đường. Cầu cho may mắn, tài lộc và thành công trên con đường đạo. Chúng con kính chào và chứng giám.

Cẩn cáo.

Văn khấn lễ tổ tiên ngày rằm tháng 7

– Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy Tổ tiên nội ngoại và tất cả các vị thần linh!

Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm Quý Mão.

Trong dịp Vu lan và Trung nguyên, chúng ta nhớ đến tổ tiên ông bà, cha mẹ đã sinh ra chúng ta, góp phần xây dựng cơ nghiệp, gìn giữ truyền thống gia đình và giúp chúng ta có cuộc sống thịnh vượng ngày nay. Vì thế, chúng ta biết ơn và cảm tạ công đức không thể đáp đền của tổ tiên. Chúng ta sửa soạn lễ vật, hương hoa và các món cúng để trình bày trước linh tịch. Chúng ta kính mời:

  • Các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, bố thúc đệ huynh, cô di tỷ muội và tất cả các linh hồn trong gia đình.

Xin các vị thương xót con cháu, nhận lễ vật và phù hộ cho chúng ta mạnh khỏe, bình an và tràn đầy tài lộc. Mong rằng gia đạo chúng ta luôn hưng vượng và hướng về chính giáo.

Chúng ta cũng mời các linh hồn vong quốc đang nghỉ ngơi trong địa phương này. Trong dịp Vu lan này, mời quý vị hãy đến với linh tọa, chiêm ngưỡng tôn thần, hưởng lễ vật và để chúng tôi cầu nguyện cho sự bình an và xứng đáng với những điều tốt đẹp.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.


Alt Text

(Bức ảnh chỉ mang tính chất minh họa, không liên quan đến nội dung bài viết)


Hãy tham khảo thêm về các văn khấn, lễ tế và truyền thống tâm linh tại website M & Tôi.