Tôi đi làm trong nhà máy, sáng đi tối về. Vợ mở quán làm tóc tại nhà. Chúng tôi ở riêng,…

Vận hạn tuổi Dậu năm 2022 Những người tuổi Dậu gặp Nhâm Dần 2022 là chủ về Bình Hoà dự năm…