Phật Thích Ca Mâu Ni – Người đã giáng sinh để cứu độ chúng sinh

Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc Ca Tỳ La Vệ (Kapilavattsu), có một vị Hoàng tử tên Tất Đạt Đa, người được biết đến với cái tên Kiều Đạt Ma. Ngài đã xuất gia sau khi được trải qua những trải nghiệm đau khổ và thấy sự vô thường trong cuộc sống con người. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Śākyamuni) giác ngộ và truyền đạt Phật Pháp để cứu độ chúng sinh.

Kiều Đạt Ma và Tất Đạt Đa – Tên gốc và ý nghĩa

Trong tiếng Phạn, Kiều Đạt Ma có nghĩa là hiền lành, tốt đẹp. Tất Đạt Đa nghĩa là sự may mắn, cát tường, mang ý nghĩa “hoàn thành trọn vẹn”.

Mâu Ni
Mâu Ni là tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, giác chứ không mê; đấy là ý nghĩa của Mâu Ni

Thích Ca Mâu Ni – “Người cạo đầu đã tu hành thành công”

Thích Ca Mâu Ni là cách gọi tôn kính của người Ấn Độ cổ đại đối với các bậc Thánh nhân, có ý chỉ “người cạo đầu xuất gia đã tu hành thành công”.

Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đắc đạo, được xưng là “Phật”, “Thế tôn”, “Phật Đà” để chỉ người đã trải qua tu luyện và đạt giác ngộ.

Yêu thương và tịch tĩnh – Ý nghĩa của Thích Ca Mâu Ni

Phật giáo hướng dẫn chúng ta về lòng yêu thương và tịch tĩnh. “Thích Ca” có nghĩa là nhân từ, dạy dỗ chúng ta phải có tâm từ bi, đối đãi yêu thương với mọi người.

“Mâu Ni” có ý nghĩa là tịch tĩnh, tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, giác chứ không mê. Đó chính là ý nghĩa của Mâu Ni.

Thích Ca Mâu Ni
“A Nan, đó là một số thiên thần Dạ Xoa hết lòng tín niệm Như Lai sống ở rừng cây Sa La dùng hoa để cung dưỡng ta. Nhưng đây không phải là cung dưỡng Như Lai chân chính.”

Cúng dường Phật chân chính

Theo kinh “Trường bộ đệ nhất lục Đại bát niết bàn kinh” và “Trường a hàm đệ nhị Du hành kinh”, khi Phật Thích Ca Mâu Ni chuẩn bị niết bàn ở thành Câu Thi Na (Kushinagar), ngài đã chọn chỗ giữa hai cây Sa La trong rừng làm chỗ niết bàn.

Đức Phật giải thích rằng “Chỉ có giữ gìn chính Pháp, thực hành chính Pháp, tuân theo giới, theo Pháp mà làm mới là cung dưỡng Như Lai chân chính.”

Hãy trân trọng lòng từ bi và tìm tới những giá trị tâm linh thực sự. M & Tôi hy vọng rằng bài viết này có thể giúp bạn hiểu sâu hơn về Phật Thích Ca Mâu Ni và tìm được niềm an lạc trong cuộc sống hàng ngày.

YouTube video
phật thích ca mâu ni là ai
Avatar of M & Tôi

M & Tôi

Trang thông tin tổng hợp, chia sẻ mọi thứ về mọi lĩnh vực trong cuộc sống

Bài viết liên quan