Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là có tính bazơ. Cũng như biết cách vận dụng vào giải các dạng câu hỏi bài tập tương tự, từ đó hình thành các kĩ năng thao tác làm bài tập xác định dung dịch nào làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.

>> Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan

  • Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là
  • Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím
  • Dung dịch nào làm quỳ tím hóa đỏ
  • Dãy các bazo làm phenolphtalein hóa đỏ
  • Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là
  • Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là

Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

A. NaCl.

B. Na2SO4.

C. NaOH.

D. NaNO3.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

A. NaCl là muối có mối trường trung tính nên không làm quỳ tím đổi màu

B. Na2SO4 có môi trường trung tính không làm quỳ tím đổi màu

C. NaOH là bazo yếu do đó làm quỳ tím hóa xanh

D. NaNO3 có môi trường trung tính không làm quỳ tím đổi màu

Đáp án C

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh

A. H2NCH2COOH

B. HCl

C. CH3NH2

D. CH3COOH

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

H2NCH2COOH có số nhóm NH2 = số nhóm COOH => Không làm đổi màu quỳ tím

HCl là axit vô cơ làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ

CH3NH2 là amin có tính bazo yếu làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

CH3COOH là axit hữu cơ làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ

Đáp án C

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím

Xem thêm: Hình ảnh cây vạn niên thanh

A. HCl

B. Na2SO4

C. NaOH

D. KCl

Câu 2. Dung dịch nào trong các dung dịch sau đây làm quỳ tím hóa xanh

A. NaCl

B. HNO3

C. NH3

D. HCl

Câu 3. Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím

A. HCOOH

B. K2SO4

C. NH3

D. KCl

Câu 4. Dung dịch nào làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

A. Metylamin.

B. Alanin.

C. Anilin.

D. Glyxin.

Câu 5. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. Axit glutamic.

B. Alanin.

C. Glyxin.

D. Metylamin.

Xem thêm: Vườn cherry ở việt nam

Câu 6. Dãy chất nào sau đây đều làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

A. Phenol, lysin, alanin.

B. Lysin, metylamin, axit glutamic.

C. Glyxin, phenylamin, axir fomic.

D. Anilin, etylamin, axit axetic.

Câu 7. Trong các phát biểu sau:

(a) Dung dịch alanin làm quỳ tím hóa xanh.

(b) Dung dịch axit glutamic (Glu) làm quỳ tím hóa đỏ.

(c) Dung dịch lysin (Lys) làm quỳ tím hóa xanh.

(d) Từ axit e-aminocaproic có thể tổng hợp được tơ nilon-6.

(e) Dung dịch anilin làm quỳ tím hóa xanh

(f) Dung dịch metylamoni clorua làm quỳ tím hóa xanh

Số phát biểu sai là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Câu 8. Có các nhận định sau:

(1) Phenol làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ.

(2) Ancol etylic tác dụng được với NaOH.

(3) Axetandehit có công thức là CH3CHO.

(4) Từ 1 phản ứng có thể chuyển ancol etylic thành axit axetic.

(5) Từ CO có thể điều chế được axit axetic.

Số nhận định không đúng là

Xem thêm: Quả nhót trong miền nam gọi là gì

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 9. Cho các nhận định sau:

(1) Dùng dung dịch Br2 có thể nhận biết được các dung dịch anilin, fructozơ và glucozơ.

(2) Các aminoaxit có tính chất lưỡng tính nên dung dịch của chúng không làm đổi màu quì tím.

(3) Các amin đều có tính bazơ nên dung dịch của chúng làm quì tím hóa xanh.

(4) C6H12O3N2 có 3 đồng phân là đipeptit mạch hở.

(5) Phân tử amilozơ, amilopectin và xenlulozơ đều có mạch phân nhánh.

(6) Các bệnh nhân bị bệnh đái tháo đường nên ăn nhiều nho chín để tăng cường thể trạng.

(7) Dung dịch hồ tinh bột hòa tan được iot ở điều kiện thường tạo phức xanh lam.

Số nhận định đúng là

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

Câu 10. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng?

A. Dung dịch các amino axit có thể làm đổi màu quỳ tím sang đỏ hoặc sang xanh hoặc không làm đổi màu

B. Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím sang xanh

C. Dung dịch các amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím

D. Tất cả các peptit đều tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm tạo ra hợp chất có màu tím

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11…

Related Posts