Văn Khấn đền Bà Chúa Kho

Bài viết về Văn Khấn Đền Bà Chúa Kho

Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các bài Văn Khấn Đền Bà Chúa Kho với đầy đủ các cung: Ban Công Đồng, Ban Bà Chúa Kho và Ban Sơn Trang. Mời bạn tham khảo để hiểu rõ hơn về các bài văn khấn tại Đền Bà Chúa Kho và cách khấn thờ Đức Thánh Mẫu.

Văn Khấn Đền Bà Chúa Kho chia làm 3 ban chính

Văn Khấn Xin Lộc Ban Công Đồng

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Con cầu chín phương trời, cầu mười phương Phật, tôn vinh các Phật thánh.

Con cầu Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Bà Quan Âm Bồ Tát.

Con cầu Đức vua cha Ngọc Hoàng thượng đế.

Con cầu Tam Tòa Đức Thánh Mẫu.

Con cầu Tam phủ Công Đồng, Tứ phủ Vạn Linh, Ngũ vị Tôn Ông Hội đồng các quan.

Con cầu Tứ Phủ Chầu Bà.

Con cầu Tứ Phủ Ông Hoàng (Ông Hoàng Bơ, Ông Hoàng Bẩy, Ông Hoàng Đôi, Ông Hoàng Mười).

Con cầu Tứ Phủ Đức Thánh Cô, Tứ Phủ Đức Thánh Cậu.

Con cầu Công Đồng các giá, các quan, 36 cửa rừng, 12 cửa biển.

Con cầu Thanh bạch xà thần linh.

Hương thơm của con như: (tên của bạn đi lễ) … Cùng với gia đình thân yêu.

Tất cả nam và nữ, chúng ta đang ở địa chỉ: …

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, con đến Đền Bà Chúa Kho – Khu Cô Mễ – Phường Vũ Ninh – TP. Bắc Ninh, xin kính dâng tờ vàng, hoa sớ, lễ chay, lễ mặn và tiền vàng kim ngân.

Cầu xin Hội đồng các Quan phù hộ và ủng hộ gia đình chúng ta với sức khỏe thịnh vượng, phúc thọ hạnh phúc, của cải thịnh vượng, may mắn thuận lợi trong mọi lĩnh vực, tránh xa bệnh tật, giải quyết tất cả các bệnh tật, gặp nhiều may mắn và thuận lợi, sự tín nhiệm và sự bình an vạn sự, giải quyết mọi khó khăn và éo le.

Mong rằng kinh doanh buôn bán sẽ phát đạt, quán đã được nâng cấp, khách hàng đến và bán hàng, khách hàng ở gần và rời xa sẽ đến, tài lộc từ bốn phía sẽ đến.

Công danh được thành công, cấp trên chỉ đường, cấp dưới lãnh đạo, mọi con đường công việc đều có sự ủng hộ và hỗ trợ từ Hội đồng các Quan, luôn luôn khai thác trí tuệ và tài năng trong mọi lĩnh vực.

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Văn Khấn Xin Lộc Ban Bà Chúa Kho

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Con cầu Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Bà Quan Âm Bồ Tát.

Con cầu Tam Tòa Đức Thánh Mẫu linh từ Quốc Mẫu Bà Chúa Kho hiển hóa anh linh.

Con cầu Thiên Tiên Thánh Mẫu.

Con cầu Địa Tiên Thánh Mẫu.

Con cầu Thủy Tiên Thánh Mẫu.

Con cầu Đệ tứ khâm sai, Tứ vị chầu bà, năm dinh quan lớn, mười dinh các quan, Ngũ Hổ thần tướng, mười hai Tiên Cô, mười hai Thánh Cậu, Thanh Bạch Xà thần linh tại đền Bà Chúa Kho khu Cô Mễ – Phường Vũ Ninh – TP. Bắc Ninh.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tôi tên là: …

Ở địa chỉ: …

Tôi đến lễ tại Đền Bà Chúa Kho, xin kính dâng tờ vàng, hoa sớ, lễ chay, lễ mặn và tiền vàng kim ngân.

Cầu xin Tam tòa đức Thánh Mẫu, linh từ Quốc Mẫu Bà Chúa Kho hiển hóa anh linh, ủng hộ và bảo hộ gia đình tôi với sức khỏe thịnh vượng, phúc thọ hạnh phúc, của cải thịnh vượng, may mắn thuận lợi trong mọi lĩnh vực, tránh xa bệnh tật, giải quyết tất cả các bệnh tật, gặp nhiều may mắn và thuận lợi, sự tín nhiệm và sự bình an vạn sự, giải quyết mọi khó khăn và éo le.

Mong rằng kinh doanh buôn bán sẽ phát đạt, quán đã được nâng cấp, khách hàng đến và bán hàng, khách hàng ở gần và rời xa sẽ đến, tài lộc từ bốn phía sẽ đến.

Công danh được thành công, cấp trên chỉ đường, cấp dưới lãnh đạo, mọi con đường công việc đều có sự ủng hộ và hỗ trợ từ Hội đồng các Quan, luôn luôn khai thác trí tuệ và tài năng trong mọi lĩnh vực.

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Văn Khấn Xin Lộc Ban Sơn Trang

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Con cầu chín phương trời, cầu mười phương Phật, tôn vinh các Phật thánh.

Con cầu Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Bà Quan Âm Bồ Tát.

Con cầu Tứ Phủ Chầu Bà.

Con cầu Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên.

Con cầu Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn.

Con cầu Chầu Đệ Tam Thoải Phủ.

Con cầu Chầu Đệ Tứ Khâm Sai.

Con cầu Tứ Phủ Đức Thánh Cô, Tứ Phủ Đức Thánh Cậu, Bát Bộ Sơn Trang, Thập Nhị tiên nàng cai quản 36 cửa rừng, 12 cửa biển.

Con cầu ngũ hổ thần tướng, các vị thần thanh bạch xà tinh linh tại Đền Bà Chúa Kho – Khu Cô Mễ – Phường Vũ Ninh – TP. Bắc Ninh.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tôi tên là: …

Ở địa chỉ: …

Tôi đến lễ tại Đền Bà Chúa Kho, xin kính dâng tờ vàng, hoa sớ, lễ chay, lễ mặn và tiền vàng kim ngân.

Cầu xin Tứ phủ Chầu Bà ủng hộ và bảo hộ gia đình tôi với sức khỏe thịnh vượng, phúc thọ hạnh phúc, của cải thịnh vượng, may mắn thuận lợi trong mọi lĩnh vực, tránh xa bệnh tật, giải quyết tất cả các bệnh tật, gặp nhiều may mắn và thuận lợi, sự tín nhiệm và sự bình an vạn sự, giải quyết mọi khó khăn và éo le.

Mong rằng kinh doanh buôn bán sẽ phát đạt, quán đã được nâng cấp, khách hàng đến và bán hàng, khách hàng ở gần và rời xa sẽ đến, tài lộc từ bốn phía sẽ đến.

Công danh được thành công, cấp trên chỉ đường, cấp dưới lãnh đạo, mọi con đường công việc đều có sự ủng hộ và hỗ trợ từ Hội đồng các Quan, luôn luôn khai thác trí tuệ và tài năng trong mọi lĩnh vực.

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Văn Khấn Xin Vay Tiền Bà Chúa Kho

(Lưu Ý: Bài Văn Khấn Xin Vay Tiền Bà Chúa Kho dưới đây được đúc kết từ nguồn gốc tại Đền Bà Chúa Kho và mang tính chất lịch sử – dựa trên bài giới thiệu di tích Đền Bà Chúa Kho)

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Con cầu chín phương trời, cầu mười phương Phật, tôn vinh các Phật thánh.

Con cầu Đức Phật Thích Ca.

Con cầu Đức Phật Di Đà.

Con cầu Đức Phật Bà Quan Âm.

Con cầu Đức Vua Cha Tam Tòa Thánh Mẫu.

Con cầu Linh Từ Quốc Mẫu Bà Chúa Kho muôn linh vạn phép hiển hóa anh linh.

Con cầu Chầu Ông, con cầu Chầu Bà.

Ngày hôm nay là ngày … tháng … năm …

Tôi tên là: …

Ở địa chỉ: …

Tôi đến lễ tại Đền Bà Chúa Kho, xin lễ cúng tờ vàng, hoa sớ, lễ chay, lễ mặn và tiền vàng kim ngân.

Con xin vay số vốn từ Bà là: …

Mục đích vay là: …

Tôi xin Bà kiểm tra tên và địa chỉ của tôi, mở két và cung cấp cho tôi số vốn tại địa chỉ: …

Mong rằng số vốn của tôi sẽ phát triển trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, gia tăng và kéo dài vốn. Có vốn để đầu tư, vốn quay vòng và nguồn vốn lưu động phong phú.

Hôm nay, tôi xác định vay vốn của Bà và mang theo hợp đồng đến cuối năm …, hoàn trả toàn bộ số vốn và lãi tại cửa Bà.

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Lời kết

Vậy là bạn đã hoàn thành lễ cúng cho 3 ban chính và khấn đủ 3 bài văn khấn chính tại Đền Bà Chúa Kho. Bước tiếp theo là bạn có thể ghé thăm và tự khấn tại các cung ban khác trong đền.

Ngoài ra, còn có 3 nghi lễ chính khác tại Đền Bà Chúa Kho bạn có thể tham khảo:

  • Cách xin lộc rơi, lộc vãi Bà Chúa Kho.
  • Cách vay tiền Bà Chúa Kho.
  • Cách trả nợ Bà Chúa Kho.

Lưu ý: Khi bạn đến Đền Bà Chúa Kho, nên đến lễ tại Cung Cấm Bà Chúa Kho, còn được gọi là Đệ Nhất Cung. Vì đây là nơi trang trọng nhất nên luôn khóa cửa. Bạn có thể lễ ở ngoài cửa hoặc đăng ký để được vào bên trong quỳ gối trước Bà Chúa Kho.

Nếu bạn có nhu cầu lễ trong cung cấm, vui lòng truy cập M & Tôi để đăng ký và được hướng dẫn.