Văn Khấn khi Đi Chùa Mùng 1

Văn Khấn khi Đi Chùa Mùng 1

Đi lễ chùa vào những ngày đầu năm mới, ngày rằm, mùng Một âm lịch để cầu bình an, may mắn cho bản thân và gia đình là truyền thống tốt đẹp của người Việt. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách đi lễ chùa đúng cách, đúng văn hóa. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn cách sắm lễ vật và bài khấn mùng 1, ngày rằm ở chùa một cách chuẩn nhất.

1. Lễ văn khi đi lễ chùa

 • Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
 • Con kính chúc đơn giản đến chín phương trời và mười phương chư Phật.
 • Hôm nay là ngày ……….. tháng ……….. năm Canh Tý.
 • Tín chủ con là …………………
 • Con ngụ tại ………………………
 • Cùng toàn thể gia đình, con thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi Chùa ……….. dâng nén tâm hương và kính lạy:
 • Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quan âm Đại sỹ, và Thánh hiền Tăng.
 • Con là đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, si mê lầm lạc.
 • Ngày nay đến trước Phật đài, con thành tâm sám hối, không làm điều ác, nguyện làm việc lành, hướng về ơn của Phật, Quan âm Đại sỹ, Thánh hiền Tăng, Thiên Long bát bộ, Hộ pháp Thiên thần, từ bi gia hộ. Khiến cho con và cả gia đình không bị phiền não, không bị bệnh tật, hằng ngày làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đảo hanh thông, muôn thuở nhận được ơn Phật pháp.
 • Nguyện xin cứu độ cho các bậc Tôn trưởng Cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều trở thành Phật đạo.
 • Con thành kính bái thỉnh cúi xin chứng giám.
 • Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

2. Khấn cầu tài lộc, bình an ở ban Tam Bảo (Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo)

 • Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)
 • Con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.
 • Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm ……
 • Tín chủ con là………………..
 • Con ngụ tại ……………………..
 • Con thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng (nếu có) lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.
 • Chúng con thành tâm kính lễ:
 • Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.
 • Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.
 • Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.
 • Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
 • Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.
 • Con xin chư vị từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được ………………………. (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…).
 • Nguyện xin chư vị, nhận lễ bạc, chứng minh, chứng giám cho con thoát khỏi tai ương, mang đến điều lành, tiêu tan điều ác, phát tài, thịnh vượng, gia đạo hưng long, tất cả đều an lành và thịnh vượng.
 • Chúng con là những người phàm trần, còn nhiều sai lầm cầu xin Phật Thánh từ bi tha thứ cho con (và gia đình), tránh khỏi mọi điều xấu xa, sở cầu mọi điều tốt lành, sở nguyện với tất cả lòng thành.
 • Tín chủ chúng con dâng lễ với lòng thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
 • Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

3. Khấn cầu Quan Thế Âm Bồ Tát (Phật Bà Quan Âm)

 • Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
 • Nam mô Đại từ, Đại bi Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
 • Kính lạy Đức Viên Thông giáo chủ thùy từ chứng giám.
 • Hôm nay là ngày ……….. tháng ……….. năm ……
 • Tín chủ (chúng) con là: …………….
 • Con ngụ tại: …………………………
 • Con thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Đại bi, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới Toà sen hồng.
 • Cúi xin Đức Đại Sỹ không rời việc tốt của mình, như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ ánh sáng của Ngài, lòng trần sẽ nhận được ân xá lành tịnh, tâm đạo sẽ mở ra, độ cho đệ tử và gia đình bốn mùa yên bình, tám tiết thịnh vượng, tài lộc phát đạt, gia đạo hưng thịnh, xua tan mọi tai ương và đi trên con đường pháp lý điều đàng.
 • Cầu xin mọi điều, nguyện lòng thành kính xin cúng.
 • Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

4. Bài khấn Đức Ông – Đức Chúa Ông (Tôn giả Tu-đạt)

 • Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)
 • Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn Giả, Thập Bát Long Thần, Già Lam Chân Tể.
 • Hôm nay là ngày ……….. tháng ……….. năm ……
 • Tín chủ con là…………………….
 • Con ngụ tại: ……………………….
 • Cùng cả gia đình thân tới cửa chùa trước điện Đức Ông, con thành tâm kính lễ (nếu có đang lễ vật thì khấn thêm “hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài”), chúng con tâu lên Ngài Tu Đạt Tôn Giả từ cảnh trời cao soi xét.
 • Chúng con kính tâu lên Ngài Già Lam Chân Tể cai quản trong nội tự cùng các Thánh Chúng trong cảnh chùa.
 • Chúng con thiết nghĩ sinh ra trên trần tục, nhiều tội lỗi, hôm nay tỏ lòng thành kính, cúi xin Đức Ông thể đức hiếu sinh, rủ lòng tế độ che chở cho chúng con, trong ba tháng hạ và chín tháng đông, loại bỏ bệnh tật và tai ương, đem lại lộc tài và may mắn. Cầu xin mọi điều, nguyện gì cũng thành.
 • Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
 • Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy)

5. Khấn cầu Đức Thánh Hiền (Đức A-nan-đà Tôn Giả)

 • Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)
 • Con cúi lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả.
 • Hôm nay là ngày ……….. tháng ……….. năm ……
 • Tín chủ con là…………………….
 • Con ngụ tại: ……………………….
 • Chúng con thành tâm tiến dâng lễ bạc, oản quả, hương hoa.
 • Chúng con cầu mong Tam Bảo chứng minh, Đức Thánh Hiền chứng giám, rủ lòng thương xót phù hộ cho chúng con được mọi sự tốt lành, sức khỏe dồi dào, an ninh khang thái, gia đạo hưng long, thịnh vượng.
 • Cúi xin Đức Thánh Hiền soi xét tâm thành, phù hộ cho gia đình chúng con được sở cầu như ý, sở nguyện với tất cả lòng thành.
 • Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy)

Đi lễ chùa đầu năm

Sắm lễ đi lễ chùa

 • Khi đi lễ chùa, chỉ nên sắm các lễ chay như: hương, hoa tươi, các loại quả, oản, xôi, chè…
 • Trên hương án của chính điện tức là nơi thờ tự chính của ngôi chùa chỉ được dâng đặt lễ chay tịnh, không được đặt lễ mặn.
 • Lễ mặn như cỗ tam sinh (trâu, dê, lợn), thịt gà, giò, chả… chỉ dâng đặt tại ban thờ hay điện thờ trong khu vực chùa có thờ tự các vị Đức Ông, Thánh, Mẫu.
 • Vàng mã, tiền âm phủ chỉ nên đặt ở bàn thờ thần linh, Thánh Mẫu hay ở bàn thờ Đức Ông.
 • Không nên đặt tiền thật trên các ban thờ mà nên bỏ vào hòm công đức.
 • Không nên đặt rượu, bia, thuốc lá trên ban thờ Phật nhưng có thể đặt trên ban thờ Thánh.
 • Hoa tươi lễ Phật, nên chọn các loại hoa sen, hoa huệ, hoa ngâu, hoa mẫu đơn… không nên dùng các loại hoa tạp, hoa dại.

Cách hành lễ khi đi chùa

 • Đến chùa hành lễ phải đặt lễ vật, thắp hương và làm lễ ban thờ Đức Ông trước.
 • Tiếp theo là chính điện nơi thờ Tam Bảo.
 • Sau đó mới đi lễ ở tất cả các ban thờ khác của nhà Bái Đường. Nếu chùa nào có điện thờ Mẫu, Tứ Phủ thì đến đó đặt lễ, dâng hương cầu theo ý nguyện.
 • Cuối cùng là lễ ở nhà thờ Tổ.

Cách hành lễ khi đi chùa

 • Văn khấn cúng Thần Tài mùng 10 tháng Giêng
 • Bài văn khấn cúng Tết Nguyên Tiêu – rằm tháng Giêng