Ví dụ về hợp chất

Chất được chia thành thành 2 loại lớn là đơn chất và hợp chất. Vậy đơn chất là gì? Hợp chất là gì? Hãy cùng thư viện hỏi đáp tìm hiểu qua bài viết này nha.

Đơn chất là gì?

1. Khái niệm

 • Đơn chất là chất chỉ do một nguyên tố hóa học cấu tạo nên, nó được tạo thành từ các nguyên tử có cùng số proton.
 • Nguyên tố là vật chất bao gồm một loại nguyên tử. Mỗi loại nguyên tử chứa cùng một số proton.
 • Đơn chất một trong những chất hóa học đơn giản nhất không thể thay đổi trong phản ứng hóa học hoặc bằng bất kỳ phương tiện hóa học nào.
 • Một đơn chất có một số hiệu nguyên tử riêng, đại diện cho số proton có trong hạt nhân của một nguyên tử của nguyên tố đó.

2. Phân loại đơn chất

Đơn chất được chia thành 2 loại gồm đơn chất kim loại và đơn chất phi kim.

a. Đơn chất kim loại

Các đơn chất kim loại, thường được tìm thấy ở bên trái của bảng tuần hoàn hóa học. Đơn chất kim loại thường tồn tại chủ yếu thể rắn. Các phân tử kim loại sắp xếp gần nhau theo một trật tự nhất định.

Một số đặc tính của đơn chất kim loại:

 • Thường có tính dẫn điện.
 • Dễ uốn hoặc thay đổi hình dáng.
 • Có màu sắc sáng bóng, có ánh kim.
 • Đôi khi có từ tính.

Xem thêm: Cách nấu canh đắng lòng lợn

Ví dụ đơn chất kim loại: Vàng (Au), Bạc (Ag), Đồng (Cu), Sắt (Fe), Nhôm (Al), Chì (Pb)…

b. Đơn chất phi kim

Các đơn chất phi kim loại, được tìm thấy ở bên phải của bảng tuần hoàn hóa học. Đơn chất phi kim thường tồn tại ở thể lỏng hoặc khí. Các phân tử liên kết với nhau bằng một số kiểu liên kết hóa học.

Ví dụ đơn chất phi kim: Clo (Cl), Oxi(O), Hidro(H), Brom(Br), Flo(F)…

Một số đặc điểm của đơn chất phi kim:

 • Thường không dẫn điện.
 • Không dễ bị uốn cong.
 • Không có từ tính.
 • Thường có màu tối, không có ánh kim

Hợp chất là gì?

1. Khái niệm

Hợp chất là những chất được tạo thành từ 2 hoặc nhiều nguyên tố hóa học trở lên bằng liên kết cộng hóa trị hoặc liên kết ion.

Xem thêm: Kỹ thuật trồng dưa leo f1

Các hợp chất hóa học có cấu trúc xác định và duy nhất bao gồm một tỷ lệ cố định của các nguyên tử được tổ chức với nhau trong một sắp xếp không gian xác định bằng các liên kết hóa học.

Hầu hết các nguyên tố trên Trái đất liên kết với các nguyên tố khác để tạo thành các hợp chất hóa học, chẳng hạn như natri (Na) và Clorua (Cl), chúng kết hợp với nhau tạo thành muối ăn (NaCl).

Ví dụ một số hợp chất phổ biến: H2SO4 (axit sunfuric), NaOH (Natri hidroxit)…

2. Phân loại hợp chất

Hợp chất được chia thành 2 loại chính là hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ.

a. Hợp chất vô cơ

Một hợp chất được xem là hợp chất vô cơ nếu không có mặt nguyên tử cacbon, ngoại trừ khí CO, khí CO₂, axit H₂CO₃ và các muối cacbonat, hidrocacbonat và các cacbua kim loại.

Xem thêm: Thuốc kích hoa cho lan

Hợp chất vô cơ được được tạo thành và tổng hợp từ các quá trình địa chất trên trái đất.

Ví dụ hợp chất vô cơ: CaCO3, Na2SO4, CaCO3, HNO3, MnS04…

b. Hợp chất hữu cơ

Hợp chất hữu cơ là các loại hợp chất hóa học có chứa nguyên tử cacbon, có nguồn gốc tự nhiên hay quá trình sinh học của thực vật như quang hợp, lên men…

Ví dụ hợp chất hữu cơ: C6H12O6 (glucozơ), C2H5OH (rượu etylic), C2H4(etylen)…

Kết luận: Đây là những kiến thức để trả lời cho câu hỏi đơn chất là gì? Hợp chất là gì? mà các em cần ghi nhớ.

Related Posts