ý nghĩa tụng kinh chú đại bi

Ý nghĩa nội dung của Chú Đại Bi Chú đại bi

Lợi ích của Chú Đại Bi

1. Lợi ích Chú Đại Bi

Những ai niệm Kinh Chú Đại Bi sẽ nhận được 15 điều tốt đẹp này:

2. Những lợi ích khác từ việc tụng niệm chú Đại Bi hàng ngày

Nhân duyên tốt lành

Diệt trừ ác nghiệp

Cuộc đời bình an

3. Sự linh ứng diệu kỳ của chú Đại Bi

Hướng dẫn các bước trì tụng Chú Đại Bi

1. Các bước chuẩn bị trì tụng Chú Đại Bi

Tư tưởng, tinh thần trước khi trì tụng:

Bàn thờ:

Chú đại biTư thế ngồi, lạy:

Cách trì niệm Chú Đại Bi:

 • Đọc rõ thành tiếng;
 • Đọc nhép miệng, hoặc âm rất nhỏ chỉ người đọc nghe được
 • Đọc thầm trong tâm.

2. Đảnh lễ Tam bảo, Quán Thế Âm Bồ Tát rồi chúng sanh

 • Có thể nghĩ về ông bà, cha mẹ, người thân già yếu, tâm thành kính tụng trì chú cầu sức khỏe, nguyện cho họ được khỏe mạnh, bình an.
 • Có thể nghĩ về những điều mình đang hướng đến, mong muốn đạt được, trong tâm quyết chí sẽ làm mà thành.
 • Có thể nghĩ về bệnh tật mà mình đang mang, cầu xin Đức Phật rủ lòng thương cho sức khỏe mau lành.
 • Có thể nghĩ đến những nỗi khổ đau mà bản thân mình hay người thân đang gánh chịu, xin Đức Phật chỉ đường vẽ lối cho thoát khỏi bể khổ trần gian.
 • Có thể khởi lòng thương xót chúng sinh đang bị đọa đầy nơi địa ngục, dùng ánh sáng từ bi của Phật Pháp hồi hướng cho họ sớm được luân hồi.
 • Cũng có thể khởi lòng thương xót những con vật sắp bị đưa đi giết thịt, hình dung mình đang ở bên cạnh, trì tụng cho chúng nghe.
 • Có thể nghĩ về người thân hay những người đang làm việc bất thiện, tụng Chú để giúp họ hồi hướng mà thoát khỏi chốn ác duyên, hoặc tỉnh ngộ mà có cơ duyên học đạo.
 • Duy trừ điều bất thiện thì Chú Đại Bi có sức mạnh vạn năng vi diệu, có thể giúp cho chúng ta đạt được điều mình mong cầu.

Sau khi đọc tụng Chú Đại Bi hãy hồi hướng công đức này dành cho tất cả những chúng sanh khắp các cõi. Mong hết thẩy sớm ngày đoạn thoát vô minh, đạt tới hạnh phúc cuối cùng.

Trên đây là ý nghĩa, lợi ích và cách trì tụng Chú Đại Bi đơn giản, dễ hiểu. Mong rằng thông qua bản giải nghĩa đơn giản này bạn đọc có thể hiểu hơn về từng câu chú, qua đó tu tập, rèn luyện một cách sâu sắc hơn, cuộc đời bình an, viên mãn, công đức vô lượng. Nam mô a di đà phật.

Related Posts